Lahana Phú Quốc Resort

Liên hệ

Thông tin liên lạc

91/3 Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Phone: (+84) 2973 970 888 – Email: info@lahanaresort.com
Hotline: (+84) 89 904 5533 – Email: reservation@lahanaresort.com