Lahana Phú Quốc Resort

Accomomdation

Deluxe Double Garden View

(Tiếng Việt)

Giường: 1 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, hồ cá,suối

Diện tích: 42 m2

Deluxe Twin Garden View

(Tiếng Việt)

Giường: 2 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, hồ cá,suối

Diện tích: 42 m2

Deluxe Triple Garden View

(Tiếng Việt)

Giường: 1 đôi + 1 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn

Diện tích: 42 m2

Deluxe Family Garden View

(Tiếng Việt)

Giường: 2 đôi

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn

Diện tích: 42 m2

Standard Room

(Tiếng Việt)

Giường: 1 đôi

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, hồ cá, suối

Diện tích: 42 m2

Bungalow Double Deluxe Garden View

(Tiếng Việt)

Giường: 1 đôi

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, suối, hồ cá

Diện tích: 65 m2

Hill Bungalow

(Tiếng Việt)

Giường: 1 đôi

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, núi, bể bơi, biển

Diện tích: 65 m2

Bungalow Family Deluxe

(Tiếng Việt)

Giường: 1 đôi + 2 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, núi, một phần bể bơi, biển

Diện tích: 165 m2

Lahana Villa

(Tiếng Việt)

Giường: 1 đôi + 2 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, núi, một phần bể bơi, biển

Diện tích: 165 m2