Lahana Phú Quốc Resort

Phòng

Deluxe Double Garden View

Giường: 1 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, hồ cá,suối

Diện tích: 42 m2

Deluxe Twin Garden View

Giường: 2 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, hồ cá,suối

Diện tích: 42 m2

Deluxe Triple Garden View

Giường: 1 đôi + 1 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn

Diện tích: 42 m2

Deluxe Family Garden View

Giường: 2 đôi

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn

Diện tích: 42 m2

Standard Room

Giường: 1 đôi

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, hồ cá, suối

Diện tích: 42 m2

Bungalow Double Deluxe Garden View

Giường: 1 đôi

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, suối, hồ cá

Diện tích: 65 m2

Hill Bungalow

Giường: 1 đôi

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, núi, bể bơi, biển

Diện tích: 65 m2

Bungalow Family Deluxe

Giường: 1 đôi + 2 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, núi, một phần bể bơi, biển

Diện tích: 165 m2

Lahana Villa

Giường: 1 đôi + 2 đơn

Số người: 2-4 người

Hướng: Sân vườn, núi, một phần bể bơi, biển

Diện tích: 165 m2